Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które Klient podaje dobrowolnie lub pozostawia w ramach korzystania z serwisu www.meblemasanow.pl:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, numer telefonu) i dotyczące zamieszkania;
  • dane identyfikacyjne nadane przez organy publiczne;
  • elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, adres IP) i dane lokalizacyjne;
  • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii; e. nagrania dźwięku.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu:
  • korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Klienta ofertą oraz zawierania umów sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Klienta;
  • w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przesyłania informacji handlowej, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • badania satysfakcji i określania jakości usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Możemy udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy. Dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in.:
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych jak i platformy sklepu internetowego;
  • agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy.
 7. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 8. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzane są wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta ważnego sprzeciwu.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Klient może także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Klient prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klient ma również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres: bok@meblemasanow.pl lub GOLD MEBLE Adrian Hadryś ul. Lipowa 55, 63-405 Masanów z dopiskiem "meblemasanow.pl sklep internetowy" wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.
 10. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 11. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl